Hoe oud ben jij?

Hoe moet dat met school

Als je een tijdje in het ziekenhuis moet liggen dan is het best belangrijk om te kijken wat je in het
ziekenhuis aan schoolwerk kan doen.  Vaak geeft je juf of meester schoolwerk mee aan je ouders zodat zij dat samen met jou in het ziekenhuis kunnen maken.  De pedagogisch medewerkster kijkt samen met jou op welke momenten en hoe lang je aan je schoolwerk gaat werken.

Voor kinderen vanaf groep 6 kan het expertise centrum ziek en onderwijs ingeschakeld worden. De pedagogisch medewerker weet wanneer dat nodig is en kan dit regelen.