Hoe oud ben jij?

Pedagogisch medewerkers (speeljuf)

De pedagogisch medewerker of speeljuf speelt met jou als je in het ziekenhuis blijft voor een operatie of omdat je ziek bent. Ze doet wel veel meer dan alleen spelen, daarom is de naam van haar werk ook zo moeilijk. Als jij een operatie krijgt legt ze jou en je papa of mama uit wat er gaat gebeuren en gaat ze mee als je naar de operatiekamer gaat. Als je wat wilt weten kan je dat aan haar vragen.